MENU
Close Menu Icon
Logo - Učitelský summit
Registrace na nadcházející ročník učitelského summitu je již otevřena. Neváhejte a registrujte se!

Prezentující

Avatar

Honza Březina

Honza Březina je cestovatel, fotograf, YouTuber a lektor. Víc jak 15 let se věnuje Apple produktům, stal se certifikovaným trenérem a velkým propagátorem značky Apple v ČR i zahraničí. Protože většinu času tráví na cestách, jeho hlavními pracovními nástroji jsou iPhone a iPad Pro.

Avatar

Jiří Hubík

Dlouholetý nadšenec produktů Apple, respektive všeobecně prospěšných technologíí a gadgetů. Je lektor a trenér, zaměřuje se hlavně na manažerské a komunikační dovednosti a techniky sebeřízení. Zároveň pomáhá s nasazením technologií Apple do týmů, učí kdy a jak technologie používat, pořádá inspirativní setkání a vzdělávací kurzy.

Avatar

Filip Brož

Zakladatel a šéfredaktor magazínu iPure.cz, Apple trenér a dlouholetý Apple uživatel a novinář. Apple pro Filipa nikdy nebyla jen obyčejná značka nebo korporace. V mnoha ohledech se ztotožňuje se Stevem Jobsem v tom, že iPhone při správném použití nefunguje jen jako pouhý telefon, ale je to prodloužená ruka jeho života. Jeho specialitou jsou analýzy různých způsobů využití Apple zařízení, uživatelské vychytávky a dlouhé recenze. Mezi jeho nejoblíbenější zařízení patří iPad a iPhone.

Avatar

Libor Klubal

Učitel matematiky, informatiky a programování. Momentálně spolupracuje se školami při zavádění iPadů do českých škol a provozuje portál pro učitele iPadvetride.cz. Od roku 2011 je oficiálně certifikovaný jako lektor pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve školství. Společnost Apple ho v roce 2013 ocenila titulem Apple Distinguished Educator a stal se tak členem mezinárodní komunity učitelů inovativně pracujících s Apple technologiemi.

s Od roku 2014 působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vyučuje předmět Informační technologie ve vzdělávání. O možnostech využití iPadů ve školách přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí.

Avatar

Petra Boháčková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně jsem dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učím na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu a jsem tady také zástupkyní ředitele. Na této škole jsem také koordinátorkou environmentální výchovy.

Jsem členem GEG Učte s námi, ambasadorkou eTwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 jsem získala titul Apple Distinguished Educator.

Ve svých hodinách využívám kromě iPadů i různé roboty, především Ozoboty, Dashe, Beeboty a zařazuji do výuky i práci s Micro:bity. Velmi mě zajímá rozšířená realita, takže ani ona v mých hodinách nechybí.

Avatar

Bohuslav Hora

Slávek měl být původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učil na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupcem ředitele. Aktuálně vyučuje na ZŠ a MŠ Chraštice. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. Momentálně se věnuje lektorování ICT a práci ve firmě iŠkolství.

V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androidista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi – skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google.

Avatar

Gabriela Střelcová

Učím na ZŠ Dr. Edvarda Beneše fyziku a informatiku. Moderní technologie jsou již několik let nedílnou součástí výuky na naší škole. Ráda si předávám se svými kolegy zkušenosti zejména v robotice a programování. V současné době jsem SAMbassadorkou, spolupracuji na vytváření materiálů se stavebnicí SAM Labs. Při výuce používám kromě stavebnice SAM Labs, roboty Dash, Sphero, Ozobot, Lego Mindstorms. Ve volném čase ráda sportuji.

Avatar

Hanka Šandová

Hanka Šandová, Gymnázium Jana Keplera Praha 6. Učitelka informatiky na nižším i vyšším gymnáziu. Vede nepovinný předmět IT klubovna se zaměřením na robotiku, hravé programování, 3D modelování a 3D tisk.
V rámci Lipnické buňky projektu Jednoty školských informatiků podporovaného Google, se aktivně podílí na pořádání workshopů nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů.

Avatar

Jan Jílek

Velký fanoušek společnosti Apple a 24U, který se zabývá využití Apple technologií ve výuce přes 10 let. Má za sebou přes 400 seminářů na využití iPadů ve výuce a na summitu představí co vše firma 24U může školám nabídnout a s čím pomoci.

Avatar

Miroslav Staněk

Po celou dobu mých studií i mé dosavadní pracovní praxe se vždy v mé práci snoubí zájem o “přírodní vědy a techniku” s problematikou “lidského přístupu” k této oblasti. (Nejvíce mne pak vždy zajímaly filosofické otázky metafyziky, noetiky a metodologie – co je základem lidského poznání přírody, jakým způsobem v lidské mysli vzniká percepce přírodovědných zákonitostí, kde začíná a končí oblast „vědeckosti“ a jistoty v poznání, odkud se v přírodě zákonitosti berou, a jak to, že se vůbec v našich hlavách dají (někdy i racionálně) zobrazovat a nadto i vystavět teoretické rámce…) V současné době působím ve sféře školství, neboť věřím, že zmíněné „velké filosofické“ otázky noogeneze lidstva se dají nahlížet také sledováním vývoje poznání jednotlivce – žáka.

Neustále se ptám (a učím žáky ptát se) z jakých (často mylných) předpokladů v poznávání vycházíme, kde začíná a končí oblast naší poznávací jistoty, kde jsou hranice “vědeckosti” v lidském poznání světa, z jakých „zdrojů“ můžeme při našem učení o světě čerpat a jakých „autorit“ se v poznávacím procesu můžeme dovolávat.

Právě pro zevrubnější pochopení posledně jmenovaných otázek se věnuji také tématům spojeným s fenoménem tzv. digitálního barbarství, digitální demence a obecně změnám hodnotového systému společnosti, které se projevují v návaznosti na probíhající vědeckotechnickou informační revoluci.

Avatar

Lenka Říhová

Člověk, kterého hodně baví propojování lidí ve smysluplných projektech a vzájemné inspiraci. Speciální pedagog, zabývající se využitím tabletů pro vzdělávání dětí s postižením a propojením iPadů a alternativní komunikace. Iniciátorka vzniku komunity iSEN, platformy pedagogů, rodičů a dalších odborníků, kteří sdílejí zkušenosti v této oblasti. Autorka vzdělávacích kurzů, které tuto problematiku zpřístupňují odborné i rodičovské veřejnosti, Apple Proffesional Develompent Consultant – lektor pro učitele. Člen skupiny aktivních pedagogů GEG ČR – Učte s námi a člen Rady starších Metodického portálu, místa pro sdílení zkušeností a inspirace mezi učiteli.

Avatar

Iva Jelínková

Pedagog působící ve Speciální škole v Poděbradech také jako ICT koordinátor a metodik. Zakládající člen komunity iSEN a propagátor využívání iPadů ve speciálním školství. Spolutvůrce a recenzent metodických materiálů kurzů o využívání iPadů pro speciální vzdělávání a komunikaci, certifikovaný lektor a od roku 2012 také Apple Proffesional Development Consultant. Členka Rady starších Metodického portálu RVP, virtuálního prostoru pro sdílení, inspiraci a zkušenosti učitelů. Zapálených člen neformální skupiny pedagogů GEG ČR – Učte s námi, setkávajících se na reálných i virtuálních místech, kteří spolu sdílejí nápady, náměty a názory nejen pedagogické

Avatar

Tereza Havránková

Mgr. Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků.